Bouw DC Koningshoeven al jaar vertraagd

‘Innovatieve bouw zou droom van elke gemeente moeten zijn’

 

De bouw van het duurzame en klimaatneutrale distributiecentrum Koningshoeven zou in oktober aanstaande al klaar kunnen zijn. Door de moeizame relatie met de gemeente loopt het project nu al een jaar vertraging op. Ontwikkelaar Somerset betreurt de gang van zaken. ‘Dit duurzame en klimaatneutrale distributiecentrum zou de droom van elke gemeente moeten zijn’, stelt Tom Peters, partner bij Somerset.

Peters: ‘Dit is een uitzonderlijke situatie wat ons begrip te boven gaat. We hebben een goede reputatie in het ontwikkelen van logistieke centra. Normaliter zijn gemeenten blij met ons als partner. Gemeenten weten dat ze met ons een Tesla krijgen in plaats van een verouderde diesel. We gebruiken de meest innovatieve technieken om deze centra energiezuinig en klimaatneutraal te maken. De partijen aan wie we verkopen zijn multinationals die zichzelf strenge eisen opleggen voor maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en de mogelijkheden van stille elektrische vrachtwagens serieus overwegen om overlast te voorkomen.’

‘Ook doen we alles altijd in overleg met bewoners om het voor iedereen zo plezierig als mogelijk te maken. In de praktijk komt het er meestal op neer dat de situatie verbetert. Nu heeft de buurt een troosteloos uitzicht op een verpauperd bedrijfsterrein. Het gevaarlijke asbest hebben we inmiddels gesaneerd, dus dat is een zorg minder. Straks is er een stadspark met een prachtige waterpartijen. We zorgen voor faunatorens die een veilig onderkomen bieden voor hagedissen, vleermuizen en andere diersoorten.’


 

Deel het artikel