Vervuilde grond maakt woningbouw terrein Hacas-Verschuuren niet haalbaar

De bouw van het distributiecentrum Koningshoeven loopt vertraging op doordat het eerder afgewezen plan voor woningbouw weer door de gemeente uit de kast is gehaald. Ook al blijft de bouw van een woonwijk een onhaalbare kaart.

Twee jaar geleden toonden onderzoeken van 4 gerenommeerde woningbouwontwikkelaars aan dat woningbouw financieel niet uit kon. Onafhankelijk van elkaar kwamen ze vrijwel tot dezelfde conclusie. ‘De grond is voor woningbouw te veel vervuild, waardoor het onbetaalbaar en nagenoeg onmogelijk wordt om de grond geschikt te maken voor woningbouw’, aldus Tom Peters, partner bij ontwikkelaar Somerset.

Onleefbaar

‘Daarnaast zorgt de geluidsoverlast van de snelweg en Kempenbaan pal naast de locatie voor een onleefbare situatie. Om woningbouw mogelijk te maken zijn enorme aardwallen en speciale gevels nodig om het geluid te absorberen. De geluidsoverlast van de omliggende wegen maakt zeker de helft van het perceel ongeschikt voor bewoning. Het distributiecentrum dat we willen bouwen, heeft daar geen last van en vormt zelfs een mooie buffer tussen de wijk en de Kempenbaan.’

‘De conclusie dat woningbouw niet mogelijk is op deze locatie is destijds gedeeld met de  gemeenteraad en daarmee dachten wij dat het plan voor de bouw van 600 woningen voorgoed van de baan was. Volgens de afspraak met de wethouder zou de gemeente meewerken aan een optimalisering van ons plan indien zou blijken dat woningbouw niet mogelijk of haalbaar is. Ook van oudsher werd de locatie gebruikt voor logistieke activiteiten. Helaas houdt de-gemeente zich niet aan de afspraken en loopt het project steeds meer vertraging op.

Vervoersbewegingen blijft gelijk

Aangezien de ontwikkeling gezien de moeizame samenwerking met de gemeente blijft tegenwerken, zonder daarbij duidelijk te zijn over haar visie op dit gebied, waarbij woningbouw niet mogelijk is gebleken, hebben we in de laatste gesprekken de grond te koop aangeboden voor nagenoeg onze kostprijs’. Plus een grondclaim op een ander terrein waar de gemeente wel logistieke ontwikkelingen omarmd, zoals het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort.  Ik ben benieuwd of wethouder De Vries de gemeenteraad hierover heeft geïnformeerd. Want opmerkelijk genoeg kregen we als antwoord dat de provincie zou moeten besluiten over de veronderstelde stikstof-uitstoot.  Daaruit blijkt dat hij onvoldoende moeite heeft genomen onze aanvraag goed te bestuderen. Die vergunning krijgen we sowieso van de provincie. Een gespecialiseerd bureau heeft uitgerekend dat er geen toename van stikstof is. Dat is ook logisch want het is al een bestaand bedrijventerrein. We bouwen niet meer vierkante meters dan er heeft gestaan en het aantal vervoersbewegingen blijft gelijk.’

Schadeclaim

‘Als de gemeente ons blijft tegenwerken, worden we in een positie gemanoeuvreerd waarin een klein distributiecentrum nog de enig mogelijkheid is. In dat geval zullen we een aanzienlijke schadeclaim indienen bij de gemeente. Dat is een situatie die wij niet willen, de bewoners al zeker niet en ik vermoed de gemeenteraad ook niet.’


 

Deel het artikel